>>Visie en missie

Visie en missie

Hoe minder een kind kan, hoe meer je het kunt geven

Op 4 januari 2006 overleed Benjamin Koerhuis in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Hij was vijf jaar oud. Benjamin was ernstig meervoudig complex gehandicapt. Hij kende in zijn leven daardoor veel fysiek ongemak; niet alleen door zijn beperkingen maar ook door epileptische aanvallen en het gebruik van zware medicijnen. Hij 'overleefde' een aantal longontstekingen en bracht vele maanden in ziekenhuizen door. Hij is onverwacht gestorven tijdens een moment van zuurstofgebrek. Ondanks zijn beperkingen heeft Benjamin gedurende zijn leven zijn bijzondere persoonlijkheid aan zijn ouders en broers kunnen laten zien, en ook aan veel anderen in zijn directe omgeving zeer veel liefde gegeven.

Volwaardig

Ter herinnering aan Benjamin hebben zijn ouders en broers op 15 augustus 2006 een stichting - de Benjamin Foundation - opgericht om kinderen met een (meervoudige) handicap in ontwikkelingslanden te ondersteunen. De inspanningen van de stichting zijn erop gericht deze kinderen een meer volwaardige plek te geven in het gezin, zoals Benjamin ook had.

Samen met ouders

Het uitgangspunt bij alle activiteiteiten van de stichting is dus de thuissituatie van de kinderen. We betrekken de ouders daarom actief bij de behandeling en/of therapie die de fysieke belemmeringen van hun kind moet opheffen of verminderen. Verder bieden we gerichte hulp op maat in de vorm van operaties, therapieën medicijnen, hulpmiddelen en vervoer. Het doel is kinderen die anders een uitzichtloos leven zouden leiden, een kwalitatief beter bestaan te geven. Concreet: hun persoonlijke en maatschappelijke mogelijkheden te vergroten, hun cognitieve en sociale vaardigheden te ontwikkelen en een positiever zelfbeeld op te bouwen. De Benjamin Foundation ondersteunt individuele kinderen in beginsel tot en met hun achttiende levensjaar. 

Sitemap | © 2021 Benjamin Foundation
Invouwen