>>Samenwerking

Samenwerking

Benjamin Foundation: partner van het Liliane Fonds

De Benjamin Foundation werkt voor de uitvoering van haar projecten nauw samen met partnerorganisatie het Liliane Fonds. Dit landelijke fonds is al circa 35 jaar actief op een wijze en met doelstellingen die naadloos aansluiten bij de visie en missie van de Benjamin Foundation. Door samen te werken met het Liliane Fonds kan de Benjamin Foundation haar fondsen maximaal inzetten, daar waar het geld zo hard nodig is. Het Liliane Fonds zorgt bovendien voor een duidelijke en doorzichtige registratie en controle van alle door de Benjamin Foundation gefinancierde activiteiten.

Sitemap | © 2021 Benjamin Foundation
Invouwen