>Wie zijn wij?

Benjamin Foundation for Disabled Children

ApeweEr leven ruim 34 miljoen kinderen met een middelzware tot ernstige handicap in ontwikkelingslanden. Verreweg de meesten van hen krijgen geen enkele vorm van revalidatie en leiden een uitzichtloos bestaan. Armoede is niet alleen de belangrijkste oorzaak van het uitblijven van hulp en een menswaardig perspectief voor deze kinderen, maar ook van het ontstaan van de handicaps zelf. Gebrek aan prenatale zorg, hygiëne en voeding vergroten het risico op aangeboren handicaps namelijk enorm. En door ondervoeding en ziektes lopen ook gezonde kinderen een grote kans alsnog gehandicapt te raken. Geen van hen krijgt adequate zorg en nog geen twee procent van hen gaat naar school. Kinderen met een meervoudige handicap bevinden zich helemaal onderaan de hulpverleningsladder. Een schrijnende - en zonder hulp van buitenaf - vrijwel hopeloze situatie.

De Benjamin Foundation zamelt - ter viering van het leven van en ter herinnering aan Benjamin Koerhuis - geld in om kinderen met een (meervoudige) handicap in ontwikkelingslanden persoonsgericht te steunen, zodat zij zich volwaardiger kunnen ontplooien. We werken hiervoor samen met het Liliane Fonds. Deze landelijke stichting zorgt voor een duidelijke en doorzichtige registratie en controle van alle door de Benjamin Foundation gefinancierde activiteiten. 

Sitemap | © 2021 Benjamin Foundation
Invouwen