>>BENJAMIN KOERHUIS FONDS

BENJAMIN KOERHUIS FONDS

01-12-2017

PER 31 december 2017 zullen wij de activiteiten van de stichting Benjamin Foundation - en al onze rechten en plichten - overdragen aan het Liliane Fonds en onder te brengen in het nieuw op te richten Benjamin Koerhuis Fonds. Hiervoor hebben we inmiddels een intentieovereenkomst getekend met het Liliane Fonds. 
 
De voornaamste reden voor de stap die we zetten, is dat wij menen er goed aan te doen de lasten van de organisatie en de verplichtingen van een stichting achter ons te laten, ten gunste van ons vermogen om als netwerkorganisatie dezelfde doelen flexibel(er) en ook op andere manieren na te streven. In 2016/2017 hebben wij een aantal zeer positieve ervaringen opgedaan met het verbinden van mensen en organisaties met een concreet hulpaanbod, tijd, expertise of financiën, met ‘onze’ projecten. Dit opende het perspectief om van primaire fondsenwerver te groeien naar een ‘integrator’ van kansen, kennis, capaciteit en middelen. Daarnaast heeft de bouw en het kunnen ‘neerzetten’ van Benjamin House - dat nu al een wereld van verschil heeft gemaakt in het leven van vele honderden kinderen – ook bijgedragen aan het kunnen afsluiten van een fase. (Vieren van) Benjamins korte leven vol ongemak, de allerbeste zorg en liefde van zijn ouders en broers was in 2006 de directe aanleiding om de Benjamin Foundation op te richten. Met ingang van 2018 is hij de naamgever en inspiratiebron voor een fonds – onder de vleugels  van het Liliane Fonds – dat kinderen met een meervoudig complexe handicap én hun ouders in Benjamin House in Karagwe, Tanzania álle kansen biedt op een volwaardiger bestaan. 
Sitemap | © 2021 Benjamin Foundation
Invouwen